bayyguru

משפחת כספי


טלי היקרה,
הפתעה הפתעה… ושוב הפתעה!!!
אושר שלנו הולך!!!
זה קרה ביום שישי האחרון הוא ניסה בהתחלה לעמוד לבד ופתאום הוא התחיל לעשות כמה צעדים לגמרי לבד ואח"כ יותר ויותר צעדים. הוא לעיתים מאבד את שיווי המשקל, אבל לא מתייאש וקם ומייצב את עצמו וממשיך ללכת.
אנו זוקפים לזכותך ומודים לך מקרב לב על עזרתך בכך שאושר התחיל לזחול נכון ובכך שהוא הולך!!!

בברכת שנה טובה ותודה,
משפחת כספי תמיר וחדוה