bayyguru

המלצה


לא להאמין, איזו מסירות, איזו התייחסות אישית, שימת לב לפרטים, מענה אמפטי להפליא גם ברגעים קשים, המיילים  שלך היו כל כך מחזקים, יצירתיים ומעמיקים. אף פעם לא הרגשתי קוצר זמן או מענה אוטומטי. מדהים. התשובות היו ארוכות ומלאות בתשומת לב. תחושה כאילו אני היחידה.

שינוי לאין שיעור. היא הולכת לישון בצורה מסודרת, נרדמת יחסית מהר, ישנה לילות שלמים ורצופים, התרגלה לא לאכול בלילה, למצוא את המוצץ לבד, להרדים את עצמה ברוב הפעמים שמתעוררת, לא תלויה באוכל כדי להירדם. אי אפשר להאמין שזו אותה הילדה שהתעוררה כל שעה שעתיים רק לפני כמה חודשים.

לא היה יום אחד שבו הרגשתי נטושה או עזובה. לא היתה שיחת טלפון שהוחמצה, לא היתה שאלה שלא נענתה, תמיד באדיבות, מבלי לשפוט, עם חיזוקים, בתחושת התמסרות אמיתית לגמרי. באמת מופלאה טלי.

טלי, כתבתי לך כבר באחד המיילים האחרונים ואת מוזמנת לצטט חופשי. שינית את חיינו במידה משמעותית ומופלאה.
זר לא יכול להבין עד כמה קשה ומלחיץ זה לעשות שינוי מהסוג הזה בחיים, כשמתמסרים במאה אחוז (וגם לא ממש נוטים לבזר סמכויות). הנוכחות שלך היתה אמיתית ומורגשת. לחלוטין לא כמו שדמיינתי "משוב על מייל". לא היתה יקיצה שפספסת, ולא היתה שאלה שלא ניתנה לה תשובה. גם כשהיית חולה, או בכנס, תמיד מצאת את הזמן לענות בתשומתלב, וגם כשעבר מזמן סוף "האימון", לא אמרת מילה, לא נתת תחושה שאת עושה טובה. היית מיליון אחוז אתי, גם כשפישלתי פה ושם, גם כשירדה לי המוטיבציה, בכל פעם היתה לך גישה אמיתית ויצירתית לטפל במצב. וגם הומור. זה לא רע במצבי עייפות קיצוניים.

אני מקווה שלא נהיה בקשר !!!!