bayyguru

דיצה


טלי שלום ושנה טובה,

אני רוצה להתנצל על הפעמיים שנבצר ממני להגיע, אני רוצה שתדעי שבפעמייםשהייתי תרמת לי המון -אפילו בתחושה של הבטחון שלי באמהות, המפגש עם עוד בנות גם מאד עוזר לי – אני מוצאת שטיפ מפה ומשם זה לא עניין של מה בכך – הם מאד הועילו לי!  ההסבר על הבכי תרם לי המון,

שלך
דיצה