bayyguru

אנה וויקטור


המון המון תודה לך על התהליך, היחס ובעיקר התוצאה המדהימה שהובלת אותנו לקראתה.
לרגע לא האמנתי שנגיע למצב של שינה רצופה במשך 12 שעות. בכך אוכל להעביר הלאה את הטוב שאני קיבלתי ואנו כמישפחה זכינו לו.

טלי – תודה על השינוי הגדול ביותר באיכות החיים שלנו כהורים ובטח של עידן כילד שזקוק, לשינה טובה בשביל התפתחות תקינה. לא האמנו שהשינוי יהיה כה גדול ומשמעותי.
לפני התהליך היינו בטוחים שיש לילד בעיה בריאותית עם התעוררויות כה רבות וארוכות במהלך הלילות ואפילו קיבלנו הפניה למעבדת שינה. שינית את חיינו ב- 180 מעלות.

תודה!!!
אנה וויקטור.