bayyguru

אסנת יהודה


רצוני להודות ולשבח את הרצאת המבוא שהייתה אתמול במרכז מחוגים בנושא "בריאות משולבת לילדים" ע"י טלי גליקסמן.

ההרצאה פתחה בפנינו דרך חדשה ולדעתי נכונה יותר לטיפול במחלות ילדינו.

דרך שמנסה לפתור את הבעיה מהשורש ולא לתת רק מענה לסימפטומים כפי שהרפואה הציבורית עושה כיום.

ישר כוח!

אסנת יהודה

מחוגים